Navigation

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska” jest stowarzyszeniem liczącym obecnie 175 członków i funkcjonuje już 10 lat na terenie Ustki. Członkami stowarzyszenia są m.in. samorząd miasta Ustka, samorząd gminy Ustka, właściciele obiektów noclegowych, restauracji, smażalni, kutrów rybackich świadczących usługi wędkarskie i turystyczne, statków wycieczkowych, stadnin konnych, organizatorzy aktywnego wypoczynku, a także przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju turystyki i kultury, przewodnicy turystyczni oraz tłumacze.
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska”, korzystając z możliwości i doświadczeń swoich członków zajmuje się obsługą ruchu turystycznego w Ustce i okolicach.
Jednym z najważniejszych zadań jakie realizuje LOT jest prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Ustce. To zadanie realizujemy od początku naszej działalności.

By przybliżyć profil naszej działalności poniżej umieszczamy główne cele LOT-u:

1. Kreowanie i upowszechnianie wizerunku Ustki i Ziemi Słupskiej jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,
2. Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Ziemi Słupskiej,
3. Zwiększenie liczby turystów odwiedzających Ustkę i Ziemię Słupską,
4. Wzrost wpływów z turystyki poprzez stworzenie kompleksowej oferty dla turystów i kuracjuszy,
5. Poprawa infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej Ustki i Ziemi Słupskiej,
6. Rozwijanie lokalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w regionalne i krajowe zarządzanie systemem „it”,
7. Współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, a w szczególności z Polską Organizacją Turystyczną,
8. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
9. Stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi,
10. Dążenie do pełnego wykorzystania walorów turystycznych i uzdrowiskowych Ustki i Ziemi Słupskiej.
11. Tworzenie inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności oraz podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej.
12. Poprawa infrastruktury turystycznej, ekologicznej i uzdrowiskowej w regionie.

Poza prowadzeniem Centrum Informacji Turystycznej LOT podejmuje wiele działań, które służą polepszaniu obsługi ruchu turystycznego w naszym regionie. Stworzyliśmy i obsługujemy kilka portali, stron internetowych oraz sklep:
-www.lot.ustka.pl
-www.turystycznybaltyk.pl
-www.fotoblog.lot.ustka.pl
-www.regionslupski.pl
-www.syrenka.ustka.pl
-www.sklep.lot.ustka.pl
-www.turystycznyslupsk.pl.
-www.marinaustka.pl
-www.promenada.ustka.pl

Nasze stowarzyszenie wydaje liczne publikacje. W ciągu ostatnich kilku lat wydaliśmy następujące tytuły:

1.Ustka- przewodnik podręczny – 96 str. nakład 1.000 szt.,
2.Mapa „Szlaków rowerowych okolic Ustki” – w języku polskim i niemieckim, nakład 1.000 szt.,
3.Miniprzewodnik „Okolice Rowów, Ustki, Smołdzina” -32 str. w języku polskim i niemieckim, nakład 1.000 szt.,
4. Wielkoformatowy „Kalendarz na 2014 rok” z fotografiami Ryszarda Nowakowskiego (format A3, nakład 1.500 szt..
5. Ustecka kolorowanka -nakład 1.000 szt.
6. Mapa „Ziemia Słupska”- w języku polskim, niemieckim i angielskim, na rewersie opisano 30
najważniejszych atrakcji Ziemi Słupskiej – nakład 10.000 szt.
7. Przewodnik „Pozytywnie i aktywnie po Ziemi Słupskiej”- wydawnictwo przygotowane i opracowane przez LOT „Ustka” oraz LOT „Ziemia Słupska” (głównie pod kątem targów turystycznych) – nakład 15.000 szt.
8.„Przewodnik kulinarny po Ziemi Słupskiej” – wydany przez LOT ze środków Partnerstwa Dorzecze Słupi – nakład 2.500 szt.
9.Przewodnik „Szlakiem Legendy Usteckiej Syrenki” – nakład 2.000 szt.
10. Miniprzewodnik „Słupsk” –32 str., w języku polskim i niemieckim, nakład 1.000 szt.
11. Plan Miasta Ustka- w języku polskim i niemieckim, nakład 10.000 szt.
12. Album „Ustka”- w języku polskim, niemieckim i angielskim, 160 stron, nakład 1.000 szt.
13. Ustka zu jeder Jahreszeit- miniprzewodnik w języku niemieckim, 24 str., 2000 szt.

W ostatnim czasie wspólnie z Urzędem Miasta Ustka i Starostwem Powiatowym w Słupsku opracowaliśmy i wydaliśmy przewodnik „Cuda natury, techniki i architektury Ziemi Słupskiej”. Przewodnik bezpłatnie dystrybuowano w Centrum Informacji Turystycznej w Ustce oraz część nakładu została zagospodarowana przez Urzędy (m.in. w celu dystrybuowania ich na targach turystycznych). Przewodnik ukazał się w nakładzie 8 tys. egzemplarzy.

We wrześniu ukazał się także najnowszy album wydany przez LOT „Ustka i Ziemia Słupska” pt. „Ustka dawno, dawniej i dziś”. W albumie tym po raz pierwszy zostały omówione architektura i urbanistyka Ustki. Autorką albumu jest wykładowca Akademii Pomorskiej w Słupsku, dr.hab. Elżbieta Kal. Treść albumu powstała na podstawie badań archiwalnych. W albumie przedstawiono ponad 90 obiektów: budynków mieszkalnych, sakralnych, przemysłowych i portowych, wille z przełomu XIX i XX wieku oraz pomniki. W dwujęzycznej książce (pełne tłumaczenie na język niemiecki) jest ponad 220 zdjęć, wykonanych wiosną 2014 roku specjalnie do tego albumu.

Jesteśmy widoczni na portalach społecznościowych (facebook, twitter, google+) i forach internetowych, prowadzimy własny kanał na portalu You Tube (gdzie opublikowaliśmy już ok. 100 filmów), wyprodukowaliśmy wiele niestandardowych gadżetów promujących nasz region, uczestniczymy w targach turystycznych, organizujemy spotkania i szkolenia branżowe oraz podejmujemy liczne działania promocyjne (m.in. doprowadziliśmy do wybudowania pomnika Usteckiej Syrenki, organizowaliśmy liczne imprezy i rajdy, prowadzimy monitoring pomnika na stronie www.syrenka.ustka.pl oraz monitoring promenady na stronie www.promenada.ustka.pl, organizowaliśmy wiele wystaw m.in. „Tajemnice Bursztynu” czy „Zabawne eksperymenty”).

Lokalna Organizacja Turystyczna jest platformą współpracy samorządu lokalnego i organizacji związanych z branżą turystyczną. LOT odpowiada za spójność działań związanych z kreacją produktu turystycznego na szczeblu lokalnym i czuwa nad właściwym i efektywnym przebiegiem działań promocyjnych.