Navigation

Sport i Turystyka

* Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych – w kierunku Zimowisk, Wodnicy i Duninowa
* Utworzenie Centrum Szkolenia Morskiego Ziemi Słupskiej
* Modernizacja i budowa boisk sportowych
* Współpraca z klubami sportowymi (np. Jantar, Jacht Klub Ustka, Jacht Klub Opty)
* Przedłużenie sezonu turystycznego
* Promocja Ustki w kraju i za granicą
* Współpraca z firmami zajmującymi się obsługą ruchu turystycznego
* Stworzenie nowej formuły organizacji imprez masowych
* Budowa amfiteatru letniego (np. w sąsiedztwie Traktu Solidarności)
* Współpraca z miastem Słupsk, Doliną Charlotty i sąsiednimi gminami w zakresie promocji i organizacji imprez