Navigation

Społeczeństwo

* Wspieranie i rozwój budownictwa socjalnego i komunalnego
* Wspieranie aktywności mieszkańców (Stowarzyszenia, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kluby Sportowe, Kluby Młodzieżowe, STS)
* Reaktywacja Młodzieżowych Kół Zainteresowań
* Stworzenie miejsca spotkań dla Seniorów i Stowarzyszeń
* Rozbudowa sieci placów zabaw
* Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych
* Wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego z wpływów pochodzących z opłaty uzdrowiskowej