Navigation

Praca

* Wspieranie wszelkich inicjatyw służących tworzeniu nowych i utrzymaniu istniejących miejsc pracy
* Wspieranie spółdzielni socjalnych
* Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości
* Wspieranie miejscowych firm wielopokoleniowych
* Stymulacja szkolenia zawodowego w zakresie aktywizacji ginących zawodów (np. szkutnictwo, sieciarstwo, kowalstwo)
* Kreowanie miejsc pracy przy planowanych inwestycjach miejskich i portowych