Navigation

Oświata i edukacja

* Zapewnienie możliwości rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży (koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne)
* Pozyskanie środków unijnych na programy edukacyjne
* Wspieranie turystyki edukacyjnej (np. kursy, szkolenia, szkoły językowe)
* Wspieranie edukacji morskiej (np. szkółka żeglarska)