Navigation

Inwestycje

* Budowa Portu Jachtowego wraz z przystanią kajakową
* Remont ulicy Wczasowej
* Kontynuacja rewitalizacji Starej Ustki
* Budowa promenady po stronie zachodniej
* Budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego nad Słupią
* Budowa parkingów na terenach pokolejowych
* Jednolity system ciepłowniczy dla Ustki
* Budowa przedszkola i żłobka
* Budowa Usteckiego Centrum Kultury

Ustka jest miastem o przeciętnym poziomie infrastruktury, w którym wciąż brakuje dużych inwestycji gwarantujących powstanie nowych miejsc pracy. Brakuje takich przedsięwzięć, które zatrzymają młodych ludzi w naszym mieście. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska” ma wiele pomysłów w jaki sposób można przeciwdziałać emigracji młodzieży i młodych ludzi z Ustki. Jednym z naszych pomysłów jest utworzenie inkubatora przedsiębiorczości połączonego z marketem („ryneczkiem”) gdzie sprzedawane byłyby towary (przede wszystkim produkty lokalne) naszych przedsiębiorców. Taki obiekt łączyłby funkcję handlową i usługową, a Miasto mogłoby stworzyć w nim dogodne warunki dla start-upów i małych działalności. Obiekt ten przyczyniłby się niewątpliwie także do wydłużenia sezonu w Ustce, byłby doskonałym miejscem do organizacji różnego rodzaju kiermaszy okolicznościowych, czy jarmarków świątecznych. Naszym zdaniem idealnym miejscem do ulokowania takiego obiektu jest Plac Wolności.

Zarówno ta jak i wiele innych inicjatyw, które popieramy, nie wymaga szczególnie dużych środków finansowych, a jedynie łączy się z koniecznością sprawnego wprowadzenia odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka i pozyskania funduszy unijnych, które na tego typu projekty są dostępne.