Navigation

KW LOT6Danuta Józefa Wróblewska

Kandydatka na Radną w wyborach do Rady Miasta Ustka, 16 listopada 2014r.

Okręg wyborczy nr 5, miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ustce, ul. Jagiellońska 1
Głosują mieszkańcy ulic: XX – Lecia PRL nr 3,5,7, Słupska.

Mężatka, mam dwóch synów i pięcioro wnucząt.
Z wykształcenia jestem technikiem ekonomistą.
W Ustce mieszkam od 36 lat.
Moim hobby jest turystyka i praca na działce ogrodowej.

Kandyduję do Rady Miasta Ustka, ponieważ zawsze chciałam mieć wpływ na wszelkie zmiany zachodzące w Naszym Mieście.

Działając w Lokalnej Organizacji Turystycznej poznałam ciekawych i zmotywowanych ludzi do działania- w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami, z różnym światopoglądem, ale ze wspólną pasją dla poprawy życia przeciętnego mieszkańca Ustki. Możliwości tych ludzi chcę wykorzystać w realizowaniu zadań z programu wyborczego Lokalnej Organizacji Turystycznej. Jednym z istotnym zadań tego programu jest poprawa infrastruktury turystycznej, oraz:
– ujednolicenie i koordynacja działań promocyjnych miasta,
– budowa tras rowerowych,
– stwarzanie warunków dla wprowadzania stałych imprez masowych.

Od dziesięciu miesięcy jestem radną – mandat zdobyłam w wyborach uzupełniających. W tak krótkim czasie zdążyłam poznać najistotniejsze potrzeby mieszkańców Ustki. Wiele jest tu ważnych spraw do załatwienia między innymi: nowe inwestycje w tym – budowa żłobka i przedszkola, w których powstaną nowe miejsca pracy, co zmniejszy bezrobocie i stworzy lepszą perspektywę życia dla młodych ludzi. Wspierać będę również lokalnych przedsiębiorców, żeby nie dochodziło do sytuacji, w której nie będzie im się opłacało prowadzić działalności gospodarczej.

Przez obecną Radę Miasta podjęte zostały już działania w sprawie budowy Centrum Kultury z pomieszczeniami przeznaczonymi dla działalności Domu Kultury, Biblioteki, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Związku Emerytów i Rencistów. Pozostaje mi tylko pilnować, by inwestycja ta została zrealizowana.

W Naszym Mieście mieszka liczna grupa osób niepełnosprawnych, o których nie można zapomnieć. Jednym z wielu zadań, jakie również chciałabym zrealizować, jest utworzenie dla tej grupy ludzi, warsztatów terapii zajęciowej. Aktualnie osoby te z opiekunem muszą dojeżdżać na zajęcia do Słupska. Należy zlikwidować wszelkie bariery architektoniczne, co sprawi, że miasto będzie bardziej przyjaznym dla niepełnosprawnych mieszkańców.

Bardzo ważnym zadaniem do załatwienie jest budowa boiska sportowego przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej Nr1. Sport, to istotna dziedzina w życiu człowieka. Regularne uprawianie sportu już od najmłodszych lat jest uznanym sposobem zapobiegania przemocy, przestępczości, narkomanii i alkoholizmowi.

Szanowni Państwo, mamy realny wpływ na wszystko to, co dzieje się w Naszym Mieście i jak powinno wyglądać w nim życie jego mieszkańców. Mamy również możliwość realizować wszelkie formy demokracji bezpośredniej i tworzyć społeczeństwo obywatelskie. Uda nam się to wspólnie zrealizować, jeżeli pójdziemy na wybory w dniu 16 listopada 2014r.

Jeżeli poruszone przeze mnie problemy są bliskie Państwu, to proszę o poparcie mojej kandydatury.

Liczę na Państwa poparcie i dziękuję za każdy głos.
Zapraszam do zapoznania się z Naszym programem.

Pamiętajmy…
Ustka jest Przyszłością Nas Wszystkich

Do zobaczenia 16 listopada !
Okręg Nr 5, Lista Nr 18

Danuta Józefa Wróblewska
Kandydatka na Radną Miasta Ustka