Navigation

Krystyna Barbara Ginter

Kandydatka na Radną w wyborach do Rady Miasta Ustka, 16 listopada 2014r.

Okręg wyborczy nr 15, miejsce głosowania: Urząd Miasta Ustka, ul. Ks.Kard. Wyszyńskiego 3
Głosują mieszkańcy ulicy Kopernika

Ustka jest moim miejscem zamieszkania od urodzenia.
Ukończyłam studia na Politechnice Szczecińskiej Wydział Budownictwa Lądowego.
Wykształcenie swoje rozszerzyłam o podyplomowe studia z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego. Doświadczenie zdobyte w trakcie prowadzenia różnych inwestycji budowlanych jak i pracy rzeczoznawcy majątkowego, zaowocowało moim udziałem w pracach związanych z gospodarką nieruchomościami w wielu samorządach lokalnych: Gdyni, Świnoujściu, Gminach Ustka, Gniewino, Choczewo, Słupsk, Kobylnica oraz oczywiście w mieście Ustka.

Sport i to w wymiarze międzynarodowym także nie jest mi obcy. Od wielu lat związana jestem z żeglarstwem regatowym. Byłam współorganizatorem żeglarskich Mistrzostw Świata Micro Cup 2003.
Z Ustki, spod ręki mego męża Eugeniusza Gintera, w świat wyruszyła armada jachtów klasy micro, na których załogi zdobyły 11-razy Mistrzostwo Świata. Aktywnie uczestniczymy w morskich regatach rangi Mistrzostw Świata i Mistrzostw Polski.
Od kilku miesięcy współuczestniczę przy pracach związanych z projektem budowy Centrum Szkolenia Morskiego Ziemi Słupskiej (Ustecka Marina).

Szanowni Państwo!
W najbliższych latach w Ustce muszą być przeprowadzone inwestycje, które będą miały wpływ na przyszłość Naszego Miasta.
Obdarci z przemysłu, który został przeniesiony do słupskiej strefy ekonomicznej, musimy znaleźć formułę abyśmy nie zostali zepchnięci na margines regionu.
Naszym przemysłem stała się szeroko rozumiana turystyka na równi z szeroko pojętym rybołówstwem. Kiedyś spory jak na nasz region przemysł stoczniowy istnieje jedynie w stanie agonalnym.
Zaproponowana koncepcja budowy mariny to dla nas wielka szansa :
– stworzenia podstawy do rozwoju gospodarczego zachodniej strony miasta i to nie tylko w zakresie usług turystycznych, żeglarskich, ale i powstania nowych miejsc pracy, opartych o nowy sposób zagospodarowania przestrzennego.
– zbudowania bezpiecznego portu dla małych jednostek pływających i połączenia z już istniejącymi turystycznymi szlakami wodnymi (Ustka na mapie w tej dziedzinie jest białą plamą)
– utworzenia ośrodka szkoleniowego w zakresie żeglarstwa, ratownictwa morskiego nie tylko dla naszych dzieci ale dla dzieci z sąsiednich gmin
– zagospodarowania wybrzeża pomiędzy 2 a 3 falochronem (budowa promenady oraz zaplecza parkingowego).

Drodzy Wyborcy!
Rozumiem i popieram wszelkie inicjatywy związane z polepszeniem warunków życia w Ustce.
Znam z racji wykonywanego zawodu problemy i potrzeby infrastrukturalne jak i społeczne miasta.
Część tych zadań wynika z programów inwestycyjnych przyjętych przez Urząd Miasta.
Ale oprócz rzeczy oczywistych do zrobienia (naprawy ulic, chodników, budowy przedszkola i żłobka, mieszkań socjalnych, Centrum Kultury) jako mieszkanka chcę by moje marzenia o Ustce stały się rzeczywistością.
Moje marzenia – to Ustka jako bezpieczny port dla rybaków, dla małych jednostek pływających, dla międzynarodowej braci żeglarskiej. Port, który w naszych dzieciach wzbudzi marzenia i pozwoli na ich realizację. Sprawmy abyśmy w Ustce zatrzymali młode pokolenie.
Mili Państwo, pozwólcie na realizację marzeń nas wszystkich.

Liczę na Państwa poparcie i dziękuję za każdy głos.
Zapraszam do zapoznania się z Naszym programem.

Pamiętajmy…
Ustka jest Przyszłością Nas Wszystkich

Do zobaczenia 16 listopada !
Okręg Nr 15, Lista Nr 18

Krystyna Ginter
Kandydatka na Radną Miasta Ustka