Navigation

KW LOT1Przemysław Krzysztof Nycz

Kandydat na Radnego w wyborach do Rady Miasta Ustka

Okręg wyborczy nr 12, miejsce głosowania: Dom Kultury w Ustce ul. Kosynierów 19.
Głosują mieszkańcy ulic: Beniowskiego, Chopina, Limanowskiego, Mała, Mickiewicza, Nadmorska, Perłowa, Słowiańska.

Szanowni Wyborcy

Mam 34 lata, jestem Ustczaninem od urodzenia. Z wykształcenia technik obsługi ruchu turystycznego. Bezpartyjny. Żonaty. Pracuję jako animator i przewodnik wycieczek na terenie Ustki.
Społecznik, współzałożyciel Stowarzyszenia Turystyczno – Sportowego „Ustka”, które od 20 lat organizuje w naszym mieście szereg imprez turystyczno – rekreacyjnych każdego roku. Z zamiłowania kajakarz, piechur, rowerzysta. Pomysłodawca Otwartych Mistrzostw Polski w Wypłukiwaniu Bursztynu „Złoto Bałtyku”. Na mój wniosek rozpoczęto rewitalizację Usteckich Budowli Pomilitarnych, które stały się atrakcją turystyczną Ustki.

Laureat „Złotej Kotwicy” za zasługi w dziedzinie promocji Ustki i jej walorów w kraju i poza jego granicami, a także laureat „Ambasadora Miasta Ustka” za zasługi w dziedzinie rozwoju i promocji kultury fizycznej i sportu.

Jestem doświadczonym samorządowcem, swoją pracę na rzecz miasta jako radny rozpocząłem w 2002 roku. W poprzedniej kadencji pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta, natomiast w obecnej jestem wiceprzewodniczącym dwóch Komisji – Polityki Społecznej oraz Budżetowo – Gospodarczej. Powierzono mi również funkcję Przewodniczącego Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Pracę radnego traktuję bardzo poważnie. W ciągu 12 lat pracy w samorządzie nie opuściłem żadnego posiedzenia komisji i sesji Rady Miasta. Reprezentuję Ustkę w ogólnopolskim stowarzyszeniu Polska Unia Mobilności Aktywnej. Czynnie uczestniczę w pracach zespołów, którym przewodzi Marszałek Województwa Pomorskiego, realizujących zadania rozwoju ścieżek rowerowych (m.in. R-10, Ustka – Zimowiska – Słupsk) oraz rozwoju szlaków kajakowych – m.in. „Kajakiem przez Pomorze” czy „Koncepcja zagospodarowania szlaków wodnych województwa pomorskiego dla turystyki kajakowej”.

Jestem zwolennikiem współpracy i zaangażowania wszystkich środowisk przy rozwiązywaniu problemów Naszego Miasta.

Dzięki Państwa poparciu, reprezentowałem Was w Radzie Miasta Ustka i wspierałem ważne dla miasta przedsięwzięcia, które wpłynęły na jego rozwój.

Najważniejsze inwestycje wykonane w latach 2006-2014:
– przedłużenie promenady nadmorskiej
– przebudowa dolnej promenady z fontanną
– park uzdrowiskowy za „Dajaną” wraz z placem zabaw,
– Centrum Informacji Turystycznej
– trakt pieszo-rowerowy od ul. Rybackiej do ul. Wczasowej
– trakt pieszo-rowerowy od ul. Kościelniaka do morza
– budowa „Orlika” na terenie OSiR-u
– termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 i podłączenie do sieci ciepłowniczej Oś. Dunina
– Centrum Kultury Bałtyckiej
– Kładka nad kanałem portowym
– Przedszkole nr 3
– Plac zabaw przy Placu Wolności
– Przebudowa ulic wraz z oświetleniem:
W trakcie realizacji:
– kompleksowe uzbrojenie 26,5 ha podstrefy ekonomicznej przy ul. Darłowskiej na teren inwestycyjny – 14 mln
– budowa basenu rybackiego -16 mln
– budowa infrastruktury portowej wraz z drogą i nawierzchniami – 3 mln
– remont i rozbudowa żurawika portowego- 1 mln
Złożone wnioski:
– Port jachtowy ( Marina ) wraz z budową stanicy kajakowej – 38 mln
– obwodnica miasta od ul. Zubrzyckiego do ul. Słupskiej – 30 mln
– przebudowa ul. Wczasowej – 10 mln

Szanowni Państwo, nasze miasto zmienia się z roku na rok. Przed nami kolejne środki unijne do pozyskania. Pozwolą one na dalsze inwestycje, które przyczynią się do poprawy naszego codziennego życia i wizerunku miasta. Zdobyte przeze mnie doświadczenie gwarantuje osiągnięcie tych celów.

Liczę na Państwa poparcie i dziękuję za każdy głos.
Zapraszam do zapoznania się z Naszym programem.

Pamiętajmy…
Ustka jest Przyszłością Nas Wszystkich

Do zobaczenia 16 listopada !
Okręg Nr 12, Lista Nr 18

Przemysław Nycz
Kandydat na Radnego Miasta Ustka