Navigation

PORT I MARINA JACHTOWA W USTCE
Sercem Ustki jest port. Zawsze był wyznacznikiem kierunków rozwoju gospodarczego , turystycznego, społecznego . Port był naszym małym oknem na świat. Był, obecnie czeka na swoją nową szansę.
Trwa kampania wyborcza. Wszyscy przekonujemy się nawzajem co jest najważniejsze do wykonania dla miasta , dla naszej społeczności. Kandydaci licytują się w znajomości potrzeb i kolejności ich wykonania ( naprawy ulic, budowa przedszkola, budowa nowego domu kultury, wykonanie ścieżek rowerowych , nowe boiska itd.). Zgadzam się , te wszystkie zadania są ważne i będą wykonane. Większość zadań już jest przyjęta przez Urząd do realizacji, zapewne harmonogram tych zadań będzie przez nowe władze weryfikowany, może poszerzony.
Ustce potrzebna jest strategia rozwoju, która w najbliższych latach będzie wpływać na kierunek działań Urzędu. Tą strategią jest rozwój inwestycyjny portu. Obecnie budowany jest Basen Rybacki, który pozwoli na rozładowanie tłoku kutrów i poprawę warunków rybaków. W minimalnym stopniu poprawi warunki dla stacjonowania jachtów i małych statków. Zachodnia strona portu i Ustki ma wielką szansę na zmiany gospodarcze, a Ustka może znowu otworzyć swoje okno na świat.
Batalia o port jachtowy ( marinę) trwa, od wybranych nowych władz zależeć będzie czy tę batalię wygramy. Ich determinacja zależna będzie od ich rozumienia tematu i przyjętych priorytetów.
Na mapie wybrzeża Polski, Ustka jest jedynym portem , który nie posiada przygotowanej infrastruktury portowej mogącej bezpiecznie przyjmować jachty i małe jednostki pływające.
W województwie zachodniopomorskim w tym roku zakończono wielki program inwestycyjny pt : Zachodniopomorski szlak żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego ( obejmujący porty od Świnoujścia do Darłowa) , program finansowany z środków unijnych.
W województwie pomorskim zakończono program tzw Pętli Żuławskiej . Porty Zatoki Gdańskiej aż do Helu , to porty jachtowe, świetnie działające. Gdynia przygotowująca się do budowy Międzynarodowego Portu Jachtowego. Marina w Łebie kończy ten szlak od strony wschodniej. Ustka, port martw , do którego nikt nie wpływa. Przyczyną jest brak bezpiecznych nabrzeży, brak infrastruktury technicznej i socjalnej.
Czy możemy to zmienić? Tak , ale spójrzmy na port okiem dobrego gospodarza, który potrafi docenić swoje bogactwo i wyjątkowość . Wykorzystajmy ten potencjał a nasze marzenia będą zrealizowane.
(tekst: Krystyna Ginter- kandydat do Rady Miasta Ustka z KW LOT „Ustka i Ziemia Słupska”)

Marina w Ustce

Więcej na naszej stronie: http://marinaustka.pl/zobacz-plany-budwy-mariny-jachtowej/

PLACE ZABAW
Zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym rolą samorządu, jako gospodarza miasta jest zarządzanie przestrzenią publiczną, w tym organizowanie placów zabaw i administrowanie nimi.
W Ustce w ostatnich latach zdecydowanie tych miejsc przybyło. Dociera do nas mnóstwo pochlebnych opinii na temat naszych placów zabaw, w szczególności dużo pochwał dotyczy placu zabaw i ścieżki zdrowia w Parku Zdrojowym.
Naszym zdaniem trzeba zabiegać o to aby placów zabaw w Ustce było jeszcze więcej. Chcielibyśmy aby kolejny plac zabaw powstał na usteckiej plaży i był tematycznie związany z morskim charakterem Ustki. Otoczenie placu zabaw drewnianymi trybunami pozwoli na organizację niewielkich wydarzeń kulturalnych w tym miejscu a jednocześnie umożliwi rodzicom obserwację bawiących się tu dzieci.
Przykład takiego rozwiązania przedstawiamy poniżej.
plac zabaw

plac zabaw 1

trybuny

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POŁĄCZONY Z „RYNECZKIEM”
Ustka jest miastem o przeciętnym poziomie infrastruktury, w którym wciąż brakuje dużych inwestycji gwarantujących powstanie nowych miejsc pracy. Brakuje takich przedsięwzięć, które zatrzymają młodych ludzi w naszym mieście. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska” ma wiele pomysłów w jaki sposób można przeciwdziałać emigracji młodzieży i młodych ludzi z Ustki. Jednym z naszych pomysłów jest utworzenie inkubatora przedsiębiorczości połączonego z marketem („ryneczkiem”) gdzie sprzedawane byłyby towary (przede wszystkim produkty lokalne) naszych przedsiębiorców. Taki obiekt łączyłby funkcję handlową i usługową, a Miasto mogłoby stworzyć w nim dogodne warunki dla nowo powstających firm i małych działalności. Obiekt ten przyczyniłby się niewątpliwie także do wydłużenia sezonu w Ustce, byłby doskonałym miejscem do organizacji różnego rodzaju kiermaszy okolicznościowych, czy jarmarków świątecznych. Naszym zdaniem idealnym miejscem do ulokowania takiego obiektu jest Plac Wolności.

Zarówno ta jak i wiele innych inicjatyw, które popieramy, nie wymaga szczególnie dużych środków finansowych, a jedynie łączy się z koniecznością sprawnego wprowadzenia odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka i pozyskania funduszy unijnych, które na tego typu projekty są dostępne.