Navigation

Lokalna Organizacja Turystyczna "Ustka i Ziemia Słupska"

Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska jest stowarzyszeniem którego członkami są wszyscy zainteresowani rozwojem turystycznym Ustki i jej okolic. W naszym gronie są przedstawiciele szeroko rozumianej branży turystycznej, oraz samorządów gminy miejskiej i wiejskiej Ustka. Zależy nam na zrównoważonym i dynamicznym rozwoju Ustki, w szczególności w zakresie turystyki i usług uzdrowiskowych które są w tej chwili jednymi z najważniejszych motorów przyczyniających się do rozwoju naszego miasta. Od jakości i długości sezonu turystycznego zależy kondycja finansowa znacznej części naszych mieszkańców, a liczba osób zatrudnionych bezpośrednio lub pośrednio w szeroko rozumianej branży turystyczno-uzdrowiskowej przekracza ponad połowę mieszkańców, którzy są aktywni zawodowo.
Na polu turystyki można zrobić jeszcze wiele ważnych rzeczy które przyczynią się do dalszego rozwoju miasta i dlatego tak ważnym jest aby nasza branża miała odpowiednią reprezentację w Radzie Miejskiej.
To radni decydować będą o tym na jakie cele będziemy przeznaczać pieniądze z budżetu miasta, jak wyglądać będą plany zagospodarowania, jak funkcjonować będzie urząd miasta i czy będzie on przyjazny dla mieszkańców i inwestorów.
Stowarzyszenie nasze podejmuje wiele tematów istotnych dla całej branży i mieszkańców Ustki. To dzięki naszym wieloletnim staraniom doczekaliśmy się wreszcie Centrum Informacji Turystycznej z prawdziwego zdarzenia, to dzięki nam wprowadzono namiastkę budżetu obywatelskiego w którym możemy współdecydować o sposobie wydatkowania pieniędzy pochodzących z opłaty uzdrowiskowej, to dzięki nam zwrócono uwagę na konieczność remontu i przebudowy ulicy Wczasowej i przeznaczono prawie 2,5 mln złotych z opłaty uzdrowiskowej jako wkład miasta w wykonanie remontu tej ulicy.
Pracując w zgodzie , przygotowując w sposób kompetentny różnego rodzaju projekty udowodniliśmy, że jesteśmy konstruktywnym i przewidywalnym elementem demokracji lokalnej, dlatego mamy nadzieję iż zdecydują się Państwo poprzeć naszych kandydatów, aby mogli w Waszym imieniu dbać o interesy miasta i jego mieszkańców.

Nasze Motto: Ustka Przyszłością Nas Wszystkich

Nasze Motto: Ustka Przyszłością Nas Wszystkich

Ustka – nasza mała Ojczyzna – jaką będzie? Już wkrótce drogi Wyborco będziesz mógł sam zadecydować. Raz na cztery lata jest szansa na zmianę, na pchnięcie koła historii w kierunku zgodnym z naszymi oczekiwaniami. Czytaj więcej ->

"Bez społeczeństwa obywatelskiego nie ma demokracji."

— Ernest Gellner

W obiektywie kamery

Artur Sokołowski

Odważcie się Państwo zaufać młodej osobie! Czytaj więcej...

Danuta Wróblewska

Kandyduję do Rady Miasta Ustka, ponieważ zawsze chciałam mieć wpływ na wszelkie zmiany zachodzące w Naszym Mieście. Czytaj więcej...

Krystyna Ginter

Ustecki port oknem na świat! Czytaj więcej...

Patrycja Puławska-Tomczak

Bardzo ważnym dla mnie tematem jest dokończenie remontów ulic, w tym ulicy Sprzymierzeńców. Czytaj więcej...

Przemysław Nycz

Jestem zwolennikiem współpracy i zaangażowania wszystkich środowisk przy rozwiązywaniu problemów naszego Miasta. Czytaj więcej...

Stanisław Andrzej Niemirski

Zamiast gruszek na wierzbie obiecuję Państwu uczciwość, dyspozycyjność i rzetelność w działaniu. Czytaj więcej...

Paweł Basiński

Chciałbym aby Nasza Ustka była miastem:
– rodzin wielopokoleniowych,
– ludzi mających pracę przez cały rok,
– miejscem atrakcyjnym do inwestowania,
– przyciągającym turystów, zwłaszcza rodziny z dziećmi. Czytaj więcej...

1.250.000 zł

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

650

Ilość podmiotów wynajmujących noclegi w Ustce

30%

Ściągalność opłaty uzdrowiskowej

podsumowanie wykresu cz. 1

Kwota zebrana z opłaty uzdrowiskowej w 2013 roku to 1 mln 250 tys.zł, w 2014 roku to 1mln 160 tys.zł (kwota zebrana do końca września). Zbierana kwota to zaledwie 30% środków, które Miasto Ustka powinno pozyskiwać w ten sposób. Dochody z poboru opłaty uzdrowiskowej przeznaczane mogą być na różnego rodzaju inwestycje podnoszące jakość infrastruktury publicznej w miejscowościach o statusie uzdrowiska.

Proponujemy aby to mieszkańcy współdecydowali na co wpływy z opłaty uzdrowiskowej powinny być przeznaczane. Takie rozwiązanie na pewno zdopinguje branżę turystyczną do aktywniejszego poboru opłaty uzdrowiskowej. Uważamy, że wysokość opłaty powinna być obniżona ale zbierana sumiennie przez wszystkich wynajmujących noclegi.

Zwiększenie poboru opłaty uzdrowiskowej jest w interesie nas wszystkich, gdyż równowartość zebranej przez wynajmujących noclegi kwoty, powiększana jest o subwencję ze Skarbu Państwa, co w 2013 roku dało w sumie 2,5 miliona złotych.
Wyobraźmy sobie jak dużo można by zrobić w Ustce gdyby co roku zbierano zamiast 1mln 250 tyś. zł - na przykład 3 mln, wówczas mielibyśmy w sumie do wydania na infrastrukturę 6 mln zł co rok i nikt by nie kwestionował potrzeby bycia przez Ustkę miastem uzdrowiskowym.

podsumowanie wykresu cz. 2

Za środki zebrane w ramach opłaty uzdrowiskowej do tej pory wykonano lub współfinansowano następujące inwestycje w Ustce:
- Dolna Promenada
- Trakt Solidarności
- Trakt od ul. Rybackiej do ul. Wczasowej
- Park Chopina
- Park Uzdrowiskowy
- Ławeczka Pani Ireny Kwiatkowskiej
- Trakt z ul.Kościelniaka do morza
- zakupiono kosze, ławki
- ulica Harcerska i mini park z placem zabaw
- wykonano iluminację kładki i monitoring na pylonie
- w roku 2015 całość kwoty pochodzącej z opłaty uzdrowiskowej przeznaczona będzie jako wkład własny Ustki do remontu ulicy Wczasowej która mamy nadzieję stanie się wreszcie wizytówką Ustki.